cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Excelem ovládaný Creo Elements/Pro

RadovanMíček
14-Alexandrite

Excelem ovládaný Creo Elements/Pro

Toto videu ukazuje, jak lze propojit MS Excel s Creo Elements/Pro (Pro/ENGINEER).

Při vyplnění excelovského formuláře stačí v Creo Elemets/Pro stisknout jedinou ikonu a systém zregeneruje geometrii dle formuláře, vytvoří PDF výkres výrobku a druhou ikonou vytvoří NC program k dané zakázce

 

 

Software consultant.