cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Jak se stát členem, nebo jak být informován o novinkách.

RadovanMíček
14-Alexandrite

Jak se stát členem, nebo jak být informován o novinkách.

Pokud se chcete stát členem této skupiny, stačí si vytvořit účet a z pravého bočního menu ACTION zvolit Joint this group

Joint.png

Pokud chcete být pouze informováni o novinkách emailem, zvolte ze stejného menu volbu Receive email notifications

retrieve.png

Software consultant.