cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Microsoft HoloLens 2 a produkty PTC.

RadovanMíček
14-Alexandrite

Microsoft HoloLens 2 a produkty PTC.

Podívejte se, jak fungují nejnovější 3D brýle od Microsoftu HoloLens 2 s produkty PTC. Detailní ukázku naleznete na videu na konci stránky. (cca od 0:27:00) + (0:50:00) https://lnkd.in/eC9eMmy
Software consultant.
Tags (2)