cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Parametr maximálního rozměru modelu v PTC Creo Parametric (Model Size)

RadovanMíček
13-Aquamarine

Parametr maximálního rozměru modelu v PTC Creo Parametric (Model Size)

Creo umí "oskenovat" model a vypsat jeho maximální rozměry do parametru modelu.

K výhodám patří funkce rozpoznání tvaru, takže například u válcových částí napíše Creo do parametru i symbol průměru (Ø35.000x100.000)

model_size.png

 

 

 

 

 

 

Software consultant for PTC products.