cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 - 3D kontakt

RadovanMíček
13-Aquamarine

Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 - 3D kontakt

Video ukazuje vyrendrovanou dynamickou úlohu. Úloha simuluje 3D kontakt mezi kulečníkovým stolem a koulemi. Koeficienty tření a odskoku závisí na zvolených materiálových vlastnostech.

Software consultant for PTC products.