cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Tip - Visit the PTCooler (the community lounge) to get to know your fellow community members and check out some of Dale's Friday Humor posts! X

Řez ve výkresu

jrůžička
1-Newbie

Řez ve výkresu

Dobrý den,

potřebuji ve výkresu v PTC Creo 2.0 udělat částečný řez součásti, s tím aby zbylá část nebyla vidět, resp. potřebuji pouze tu část pohledu, která bude v řezu, zbytek aby byl skrytý. Zkoušel jsem 3D-sections, ten mi ale nevytvoří čáru řezu v jiném pohledu. Nevíte co s tím?

Předem děkuji za odpověď.

5 REPLIES 5

I am moving this question to the Creo Space.

The translation reads:

"Hello,

I need drawing in PTC Creo 2.0, make a partial cut parts with the rest of the order was not visible, respectively. need only that portion of the perspective that is in the cut, the rest to be hidden. I tried the 3D-sections, he told me but does cut line in another view. You do not know what to do?

Thank you in advance for your reply."

Dobrý den,

je lepší komunikovat v angličtině, protože pak je větší šance získat odpověď.

Také je dobré připojit obrázek, který můžete vyrobit tak, že okopírujete obrazovku a následně obrázek upravíte v obrázkovém editoru.

MH


Martin Hanák

Ahoj,

V angličtině se tomu říká Clipping a dá se to nastavit ve vlastnostech pohledu dle obrázku níže

obr1.JPG

Referenční rovina se vybírá v pohledu ze kterého se řez promítá, v message log to pak zahlásí následující

obr2.JPG

A jak píše Martin, je lepší komunikovat v angličtině jinak je malá šance, že se dočkáš odpovědi.

~J

RadovanMíček
14-Alexandrite
(To:James62)

Anebo zkusit napsat dotaz v Hezky česky

RM

Software consultant.

Děkuji za odpovědi. Nakonec jsem to vyřešil nejdříve skrytím částí pohledu a poté jsem až přidal řez.Příště už budu psát v aj.

Announcements
Business Continuity with Creo: Learn more about it here.

Top Tags