cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Tip - Stay updated on what is happening on the PTC Community by subscribing to PTC Community Announcements. X

Reviews by Abney and Associates: Code 85258081704

ptc-5084150
1-Newbie

Reviews by Abney and Associates: Code 85258081704

Tips om bedrägeribekämpning

En av de saker som gjordes enkelt av Internet-teknik är information sharing. Via Internet, människor från hela världen har nu möjlighet att dela och utbyta data i bara klicka på en knapp. Trots geografiska begränsningar tillåter tekniken oss att få tillgång till andra användares information utan konkreta begränsningar. Detta har gjort det möjligt för brottslingar att utföra olaglig dataåtkomst genom åren. Även om flera lagstiftning har antagits för att stärka nationella nätverket försvar mot olagliga dataintrång, fortfarande World Wide Web bristfällig. Därför sätter människors ökande aktivitet på Internet dem till större risker. Bara berätta för folk att styra sin egen internet-aktivitet fungerar inte riktigt. Därför är följande fem praktiska sätt om hur man kan träna effektivt skydd mot identitetsstöld på ens egen.

Läs hela artikeln: Reviews by Abney and Associates: Code 85258081704

http://bx.businessweek.com/internet-security/abney-associates-tips-on-fraud-prevention--blogsrediff/1912436800862366699-93401522d789d6247d50f1857bbb5929/

Mer relaterade ämnen:

http://mariahabney.blogspot.com/

http://www.good.is/abney-associates-tips-on-fraud-prevention

1 REPLY 1

Sorry Brigitta, but this is blog for Creo Parametric - not for free discussion about "www"

Regards,

Vladimir

Best Regards,
Vladimir Palffy
Announcements
Business Continuity with Creo: Learn more about it here.

Top Tags