cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Creo 7.0 je tady

RadovanMíček
13-Aquamarine

Creo 7.0 je tady

14.4.2020 uvolnila PTC novou verzi Creo.

Aktuální verze nese označení Creo 7.0.0.0 a je k dispozici všem kdo mají aktivní službu Maintenance. Platí to tedy jak pro uživatele s trvalými licencemi, tak uživatele v režimu Subscription, tedy předplatné.

Creo7_AV_Motorka.png

Software consultant for PTC products.