cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Creo 8.0.1.0 je k dispozici

RadovanMíček
14-Alexandrite

Creo 8.0.1.0 je k dispozici

1627042919381.gif

PTC uvolnila novou verzi Creo 8.
Nová verze nese označení Creo 8-0-1-0 a je k dispozici všem uživatelům se Subscription (pronajatou) licencí i Pepetual (trvalou) licencí s aktivní službou Maintenance (aktualizace a servis).
Aktualizace se vším nastavením trvala na mém notebooku necelé 3 minuty.

Software consultant.