cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Creo Simulation Live Extension = spolupráce PTC a ANSYS

RadovanMíček
14-Alexandrite

Creo Simulation Live Extension = spolupráce PTC a ANSYS

Creo Simulate Live Extension umožňuje velice rychle validovat návrhy a sledovat dopad změn.

Zde je krátká ukázka z předprodejní verze. 

Dodávku a technickou podporu k produktům firmy PTC pro Českou republiku provádí firma AV ENGINEERING, a.s.

Software consultant.