cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

SMARTXHatch - efektivní úprava šrafování v PTC Creo Parametric

RadovanMíček
14-Alexandrite

SMARTXHatch - efektivní úprava šrafování v PTC Creo Parametric

Podívejte se, jak pomocí SMARTXHatch snadno nastavíte shodné styly šrafování v různých výkresových pohledech.

Sledovat můžete také na mém LinkedIn profilu

 

https://www.linkedin.com/in/radovan-míček-233bb543

ttps://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6308226994484191232

 

Dodavatelem SMARTXHatch pro Českou republiku je společnost AV ENGINEERING, a.s. www.aveng.cz

Software consultant.
Tags (1)