cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Tabulky ohybů přiřazené plechovým dílům v Creo Parametric

RadovanMíček
14-Alexandrite

Tabulky ohybů přiřazené plechovým dílům v Creo Parametric

Tabulky ohybů přiřazené plechovým dílům v Creo Parametric. Pokud uživatel změní materiál např. z oceli na hliník, přepočítají se nejen hmotnostní charakteristiky, ale také rozvinuté délky plechové součástky.

 

 

Software consultant.