cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Tip na urychlení vyloučení komponent z řezu

PremekVotava
11-Garnet

Tip na urychlení vyloučení komponent z řezu

Posílám tip, který umožňuje automatizovanější a systémovější práci s modely, které chcete vylučovat z řezů v sestavách (čepy, ...).

Funkce pracuje na základě automaticky vytvářené hladiny (výběr dle parametru). Uživatel vytvoří řez a pomocí této hladiny rychle odebere příslušné komponenty z řezu.

 

 

 

 

 

Tags (1)