cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Vuforia Chalk - vzdálená pomoc pomocí rozšířené reality.

RadovanMíček
14-Alexandrite

Vuforia Chalk - vzdálená pomoc pomocí rozšířené reality.

Vuforia Chalk je ideální pro organizace, které mají potřebu odborného dálkového vedení - například v případech, kde jsou služby a výpadky drahé a odborníci, kteří mohou pomoci při řešení problémů, nejsou k dispozici na místě.

Dodávku a technickou podporu k produktům firmy PTC pro Českou republiku provádí firma AV ENGINEERING, a.s.

Software consultant.