Rony
1-Newbie

Zdravím Radovane a blahopřeji k titulu dnes uděleného Danem.

Video vzniklo ověřením kinematiky v prostředí Mathcad

Roman