RadovanMíček
13-Aquamarine

Připravit si skici v modelovém stromě může být někdy užitečné, například pokud chci zaměňovat skici v rámci prvku. Skica může mít i předdefinovanou osu rotace. I u takto vytvořeného rotačního prvku můžete zobrazovat kóty (netřeba vytvářet kóty ručně). Snad to bude patrné z mého videa.

Software consultant for PTC products.