cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

SMARTElectrode 11.0.0.0 pro Creo 5.0

RadovanMíček
14-Alexandrite

SMARTElectrode 11.0.0.0 pro Creo 5.0

B&W uvolnila novou verzi SMARTElectrode 11.0.0.0, která je podporována na Creo 5.0, Creo 4.0, Creo 3.0, Creo 2.0

Pro detailní informace a aktualizaci kódů kontaktujte oddělení technické podpory AV ENGINEERING, a.s

 

SMARTElectrode je balík automatizovaných funkcí pro tvorbu elektrod v PTC® Creo® Parametric

Klíčové výhody

 • Významná úspora času ve srovnání s konvenčním konstrukčním postupem v PTC Creo Parametric.
 • Standardizace ve tvorbě elektrod - celá tvorba elektrod probíhá stejným procesem a sledem funkcí.
 • Snadná tvorbu vícenásobných elektrod - eliminuje problém s nastavením elektrod.
 • Přesná kontrola kolizí - eliminuje zmetky ve výrobě elektrod a forem.
 • Odstranění opakujících se úloh, jako je vytváření výkresů elektrod, tabulek nájezdů atd.
 • Seřizovací listy pro erodování a výkresy elektrod.
 • Automatizace a organizace procesu minimalizuje nákladné chyby.
 • Automatické nastavení obrábění s Creo NC prakticky eliminuje NC programování elektrod.
 • Logické a snadno naučitelné postupy s dynamickým a snadno použitelným rozhraním nabízí bezkonkurenční flexibilitu.
 • Automatický převod dat pro EDM stroje vylučuje chyby způsobené ručním přepisem hodnot.
 • Export dat do různých formátů pro CAM, CMM a EDM.

SE.png

 

 

Software consultant.