cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Tip - Want the oppurtunity to discuss enhancements to PTC products? Join a working group! X

problem med att starta Creo 2

rtaleb
4-Participant

problem med att starta Creo 2

hej.

när jag har min dator på ett par dagar utan att startar om den får fel meddelande när jag vill starta min Creo (Creo 2).

Det enda som jag kan göra är att startar om datorn på så sätt fungerar Creo igen.

Nu undrar jag om vad jag kan göra för att lösa detta?

Felmeddelandet är så här:

License request failed for feature

Requesting PROE_FoundationAdv ...
7788@reza-w8: (-97) The desired vendor daemon is down.

Är det någon som har tips om det här?

Hälsningar

Reza

1 ACCEPTED SOLUTION

Accepted Solutions
Mahesh_Sharma
22-Sapphire I
(To:rtaleb)

Reza,

Is your machine name is "reza-w8"? If yes, try to restart the license manager service from System services (look for flexlm server for PTC or Lmadmin_ptc) and restart that.

View solution in original post

3 REPLIES 3
Mahesh_Sharma
22-Sapphire I
(To:rtaleb)

Reza,

Is your machine name is "reza-w8"? If yes, try to restart the license manager service from System services (look for flexlm server for PTC or Lmadmin_ptc) and restart that.

rtaleb
4-Participant
(To:Mahesh_Sharma)

Det gick inte starta den så jag stängde av den och sedan startade om den igen.

Det funkade.

Vet ni om varför det blir så?

Stort tack.

Hi,

on possible reason is that your computer was in hybernation state.

MH


Martin Hanák
Top Tags